21 Tem 2012

Stack Kata

Bu kata basit bir stack implementasyonunu göstermektedir. push() metodu stacke bir veri eklemek, pop() metodu stackde bulunan bir veriyi edinmek, top() metodu stackin en tepesindeki veriyi elde etmek ve find() metodu stack içindeki bir veriyi bulmak için kullanılır. İmplementasyon test güdümlü ve aşağıdaki testleri oluşturarak yapılmaktadır:

new_stack_is_empty
yeni oluşturulan bir stack boştur

after_one_push_stack_size_should_be_one
bir push yapıldıktan sonra stack büyüklüğü bir olur

after_one_push_and_one_pop_stack_size_should_be_zero
bir push ve akabinde bir pop yapıldıktan sonra stack boşalmış olur

when_pushed_past_limit_stack_overflows
stack kapasitesini aşan bir push stacki taşırır (overflow)

when_empty_stack_popped_stack_underflows
boş bir stack üzerinde pop işlemi yapılırsa boşalma (underflow) hatası oluşur

when_one_is_pushed_one_is_popped
stacke bir rakamı eklenirse, pop bir rakamını geri döndürür

when_one_and_two_are_pushed_two_and_one_are_popped
stacke bir ve iki rakamları eklendiğinde, pop ile iki ve bir değerleri geri alınır

when_creating_stack_with_negativ_size_stack_should_throw_illegal_capacity
bir stack negatif kapasite değeri ile oluşturulmak istendiğinde geçersiz kapasize (illegal capacity) hatası oluşur

when_stack_created_with_zero_capacity_any_push_should_overlow
bir stack sıfır kapasite değeri ile oluşturulduğunda ve bu stacke bir veri eklenmek istendiğinde taşma (overflow) hatası oluşur

when_one_is_pushed_one_is_on_top
bir rakamı stacke eklendiğinde bu değer stackin en tepesinde (top) yer alır

when_stack_is_empty_top_throws_empty
boş bir stack üzerinde top işlemi yapıldığında bu stack boştur hatası oluşur

when_zero_capacity_stack_top_throws_empty
sıfır kapasiteli bir stack üzerinde top işlemi yapıldığında bu stack boştur hatası oluşur

given_stack_with_one_and_two_pushed_find_one
bünyesinde bir ve iki rakamlarını barındıran bir stack içinde find metodu ile bir rakamını ara

given_stack_with_no_two_find_two_should_return_null
bünyesinde iki rakamını olmayan bir stack içinde find ile iki rakamı arandığında null değeri geri döner

  Stack Kata Kodu (249,7 KiB, 1.481 hits)
You need to be a registered user to download this file.

EOF (End Of Fun)
Özcan Acar

yorum yok. | |
1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Değerlendirme bulunmuyor)
Loading...
http://kodkata.com/wp-content/themes/selecta